ŚLUZOWCE

Arcyria cinerea- Strzępek wyprostowany

Synonimy: Arcyria fulgens Nann.-Bremek., Arcyria incarnata var. fulgens G. Lister, Arcyrella similis Racib., Perichaena corticalis var. affinis (Rostaf.) G. Lister

Arcyria denudata - Strzępek błyszczący

Synonimy: Arcyria assamica Agnihothr., Arcyria punicea Pers., Clathrus denudatus L., Embolus crocatus Batsch, Mucor clathroides Scop., Stemonitis denudata (L.) Relhan

Arcyria obvelata - Strzępek zwisły

Synonimy: Arcyrella nutans (Bull.) Racib., Arcyria flava Pers., Arcyria nutans (Bull.) Grev., Embolus obvelatus Oeder, Stemonitis nutans (Bull.) J.F.Gmel., Trichia elongata Schumach., Trichia nutans Bull.

Ceratiomyxa fruticulosa - Śluzek krzaczkowaty

Synonimy: Byssus fruticulosa O.F.Müll., Ceratiomyxa caesia E.Jahn, Ceratiomyxa mucida (Pers.) J.Schröt., in Engler & Prantl, Ceratium filiforme Berk. & Broome, Ceratium pyxidatum Alb.& Schwein., Ceratium mucidum (Pers.) J.Schröt.

Comatricha nigra - Czuprynka czarna

Synonimy: Comatricha friesiana (de Bary) Rostaf., Comatricha obtusata (Fr.) Preuss, Comatrichoides nigra (Pers.) Hertel, Stemonitis atrofusca var. nigra Pers., Stemonitis friesiana de Bary, in Rabenhorst, Stemonitis nigra Pers. ex J.F.Gmel., Stemonitis obtusata Fr.

Cribraria cancellata - Przetaczek żebrowiec

Synonimy: Cribraria cancellata var. anomala (E.Jahn) Y.Yamam., Cribraria cernua Pers., Cribraria exilis T.Macbr., Dictydium anomalum (E.Jahn) Meyl., Dictydium cancellatum (Batsch) T.Macbr., Dictydium cancellatum f. anomalum (E.Jahn) G.Lister, in Lister, Dictydium cancellatum subsp. anomalum (E.Jahn) Meyl.

Dictydiaethalium plumbeum - Dęblik

Synonimy: Clathroptychium rugulosum (Wallr.) Rostaf., Dictydiaethalium applanatum (Berk.) Rostaf., in Fuckel, Dictydiaethalium ferrugineum Nann.-Bremek., Enteridium japonicum Nann.-Bremek. & Y.Yamam., in Yamamoto & Nannenga-Bremekamp, Fuligo plumbea Schumach., Licea applanata Berk., Reticularia plumbea (Schumach.) Fr.

Didymium minus - Makulec mały

Synonimy: Didymium farinaceum var. minus Lister, Didymium humile Hazsl., Didymium melanospermum var. minus (Lister) G.Lister, in Lister

Fuligo septica - Wykwit zmienny

Synonimy: Aethalium septicum (L.) Fr., Aethalium vaporarium (Pers.) Becker, Fuligo septica (L.) J.F.Gmel., Fuligo tatrica Racib., Fuligo varians Sommerf., Mucor septicus L., Reticularia septica (L.) With.

Hemitrichia clavata - Zapletka maczugowata

Synonimy: Arcyria clavata (Pers.) Massee, Hemiarcyria clavata (Pers.) Rostaf., Hyporhamma clavatum (Pers.) Lado, Trichia clavata Pers., Trichia obtusa Wigand

Hemitrichia serpula - Zapletka czołgaczek

Synonimy: Arcyria serpula (Scop.) Massee, Hemiarcyria serpula (Scop.) Rostaf., Hyporhamma serpula (Scop.) Lado, Mucor serpula Scop., Trichia reticulata Pers., Trichia serpula (Scop.) Pers

Lamproderma arcyrionema - Błyszczak siatkowaty

Synonimy: Collaria arcyrionema, Paradiacheopsis arcyrionema

Lycogala conicum - Rulik stożkowy

Synonimy: Antonigeppia conica (Pers.) Kuntze, Dermodium conicum (Pers.) Rostaf., Lycogala atropurpureum Berk. & Broome, Lycogala nitidum Berk. & Broome

Lycogala epidendrum - Rulik groniasty

Synonimy: Galeperdon epidendrum (L.) F.H.Wigg., Lycogala miniatum Pers., Lycoperdon epidendrum L., Mucor lycogala Scop., Reticularia miniata (Pers.) Poir.in Lamarck

Metatrichia vesparia - Bukietek malinowy

Synonimy: Arcyria rubiformis (Pers.) Massee, Hemiarcyria rubiformis (Pers.) Rostaf., Hemiarcyria rubiformis var. neesiana (Corda) Rostaf., Hemitrichia rubiformis (Pers.) Lister, Hemitrichia vesparium var. vesparium (Batsch) T. Macbr., Lycoperdon vesparium Batsch, Metatrichia vesparium (Batsch) Nann.-Bremek.

Physarum album - Maworek zwisły

Synonimy: Physarum albipes Link, Physarum nutans Pers., Sphaerocarpus albus Bull., Stemonitis alba (Bull.) J.F.Gmel., Tilmadoche alba (Bull.) T.Macbr., Tilmadoche nutans (Pers.) Rostaf., Trichia alba (Bull.) Raeusch.

Physarum viride - Maworek zielonkawy

Synonimy: Chondrioderma exiguum Racib., Physarum nutans var. viride (Bull.) Fr., Physarum viride (Bull.) Pers, Sphaerocarpus viridis Bull., Stemonitis viridis (Bull.) J.F.Gmel., Tilmadoche mutabilis Rostaf. var. mutabilis, Tilmadoche viridis (Bull.) Sacc., Trichia viridis (Bull.) Raeusch.

Physarum viride var. aurantium - Maworek zielonkawy odmiana złotawa

Synonimy: Physarum aurantium (Bull.) Pers., Sphaerocarpus aurantius Bull., Stemonitis aurantia (Bull.) J.F.Gmel., Tilmadoche mutabilis var. aurantiaca (Bull.) Rostaf., Trichia aurantia (Bull.) Raeusch.

Reticularia lycoperdon - Samotek zmienny

Synonimy: Enteridium lycoperdon (Bull.) M.L.Farr, Fuligo lycoperdon (Bull.) Schumach., Mucor lycogala Bolton, Reticularia umbrina Fr., Trichoderma fuliginoides Pers.

Stemonitis axifera - Paździorek rdzawy

Synonimy: Stemonitis ferruginea Ehrenb., Trichia axifera Bull.

Stemonitis fusca - Paździorek ciemny

Synonimy: Stemonitis fusca var. fusca, Stemonitis fusca var. nigrescens, Stemonitis carolinensis, Stemonitis dictyospora, Stemonitis ferruginea var. rufescens

Stemonitis smithii - Paździorek drobny

Synonimy: Stemonitis axifera var. smithii (T. Macbr.) Hagelst., Stemonitis ferruginea var. smithii (T.Macbr.) G.Lister, in Lister, Stemonitis ferruginea var. violacea Meyl., Stemonitis violacea Fr.

Stemonitopsis typhina - Paździoreczek gęsty

Synonimy: Comatricha typhina (F.H.Wigg.) Rostaf., Comatricha typhoides var. genuina Rostaf., Comatricha typhina var. heterospora Rex, Comatricha typhoides (Bull.) Rostaf., in Lister, Stemonitis typhoides (Bull.) DC.in Lamarck & de Candolle

Trichia affinis - Kędziorek pokrewny

Synonimy: Hemitrichia helvetica Meyl.

Trichia decipiens - Kędziorek mylny

Synonimy: Arcyria decipiens Pers., Trichia decipiens var. decipiens (Pers.) T. Macbr. Trichia fallax Pers.

Trichia persimilis - Kędziorek siedzący

Synonimy: Trichia favoginea var. persimilis (P.Karst.) Y.Yamam.

Trichia scabra - Kędziorek szorstki

Synonimy: Arcyria bucknallii (Massee) Massee, Hemiarcyria bucknallii Massee, in Cooke, Trichia minima Massee, Trichia nitens Fr. ex Massee

Tubulifera arachnoidea - Zlepniczek walcowaty

Synonimy: Stemonitis ferruginosa Batsch, Licea cylindrica (Bull. ) Fr., Licea fragiformis (Bull.) Nees, Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F.Gmel., Tubulina cylindrica (Bull.) DC., in Lamarck & de Candolle, Tubulina fragiformis (Bull.) Pers.

Komentarze są wyłączone.